Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Meie eesmärgiks on pakkuda Teile infot IBE Estonia OÜ tegevusest läbi mugava veebikanali. Sama põhitõde rakendame ka Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel.
Kirjutasime selle privaatsustingimuste dokumendi selgitamaks, millist informatsiooni me Kasutajate kohta kogume ning mis eesmärgil seda rakendame. Anname endast parima, et meie seisukohad oleksid kergesti mõistetavad ning üheti arusaadavad.

Informatsiooni kogumiseks kasutame järgnevaid viise:

 • Kui Sa oma informatsiooni meiega jagad või annad meile õiguse seda koguda www.ibe-estonia.ee kasutades, küsitakse teilt Kasutajana luba rakendada Teie kohta käivat informatsiooni. Teie kohta kogutava informatsiooni hulka kuulub:
  – Eesnimi,
  – Perekonnanimi,
  – Telefoni number,
  – E-maili aadress,
  – Ettevõtte nimi
 • Teenust kasutades kogub veebileht küpsiste abil ka tehnilist informatsiooni.

Küpsised
Koostame ning salvestame Kasutaja küpsiseid eesmärgiga muuta veebipood kasutusmugavamaks. Küpsis on pisike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on varasemalt veebilehte külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsiste eemaldamine on veebilehitseja põhine ning käib läbi lehitseja seadete. Lisateavet küpsiste rakendamiste kohta saate lugeda aadressilt www.aboutcookies.org

Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutame

 • Google Analüütika – Kasutaja andmed salvestatakse kasutusstatistika kogumise eesmärgil. Lisanduvalt on Google Analüütika andmestikus salvestatud Kasutaja IP aadress. Statistika lubab meil omada ülevaadet Kasutajate käitumisharjumuste kohta, tuues välja veebilehe puudujääke ning muuta veebipood pikas perspektiivis rohkem personaalsemaks ning kasutajamugavamaks.

Mida kogutud informatsiooniga teeme
Kogutud informatsiooni kasutame teenuse osutamise eesmärgil. Sellest tulenevalt ei kogu me Kasutajate kohta andmeid, mis ei ole vajalikud teenuse osutamiseks. Kasutajaga seotud informatsioon on vajaduspõhiselt kättesaadav:

 • Kasutajale
 • Veebilehte administreerivale organile
 • Kliendihaldurile

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.
Meie kasutame kliendi andmeid osapoolte vahelise suhtluse hõlbustamise eesmärgil.

Statistikaandmete kogumisel peame heatahtlikult silmas Kasutaja huvi kasutusmugavama teenuse saamise ning veebilehe probleemivaba töötamise osas. Statistikaandmed lubavad meil analüüsida Kasutajate käitumismudeleid veebiteenuse kasutamisel, lubades näha, milliseid sisulehti on enim kasutatud ning millistes kohtades satuvad Kasutajad puudujääkide juurde.

Kuidas ja millal andmeid jagame

Kasutajaga seotud informatsioon on erandlikult kättesaadav ainult Kasutajale ja veebilehte administreerivale organile.
IBE Estonia OÜ jagab Kasutaja andmeid ametlike võimuorganitega, kui on piisav alus arvata, et Kasutaja käitumise puhul on tegemist pahatahtliku eesmärgiga ettevõttele või teistele Kasutajatele.
Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku nõusolek, kelle andmeid edastatakse.

Kui kaua Kasutaja informatsiooni hoiustame
Andmeid kasutatakse aktiivselt Kliendi huve silmas pidamise korras ning perioodil, mil andmete rakendamine on vajalik teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Kliendi huve silmas pidades ei ole andmete hoiustamise periood ajaliselt piiratud. Andmete kustutamine käib kliendi kirjaliku nõude formaadis, mis on edastatud aadressile ibe@ibe-estonia.ee Andmete kustutamise korras rakendame protsessi kõikide seostuvate süsteemide peal, sealhulgas meie ning partnerite varunduskoopiatel.

Sinu kui Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas
Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelepäringu aadressil ibe@ibe-estonia.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.
Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Kasutaja nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.
Juhul kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras, on Sul õigus nõuda teenust osutavalt ettevõttelt IBE Estonia OÜ oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise võid esitada teenuseosutaja IBE Estonia OÜ poole aadressil ibe@ibe-estonia.ee või võtta ühendust Andmekaitse inspektsiooniga www.aki.ee

Kuidas meiega ühendust võtta
Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral olete teretulnud meiega kontakteeruma:

 • ibe@ibe-estonia.ee
 • +372 5665 9331